Rólunk

Fő célkitűzésünk, hogy elősegítsük az óvodákban felnövekvő gyermekek személyiségének harmónikus, sokszínű fejlődését. Segítsük a pedagógusok munkáját, akik termékeink segítségével színesebbé és vonzóbbá tehetik a szükséges fejlesztéseket, de pedagógiai munkájukat is megkönnyíthetik alkalmazásukkal. Remélve, hogy gyermekeink ezáltal mindjobban képesek lesznek alkalmazkodni a magyar és az Európai Uniós értékrendekhez.

2002-ben e célok megvalósítását szem előtt tartva alapítottuk meg családi vállalkozásunkat, és kezdtük el az iskolai tananyagok fejlesztését, specializálódva a digitális tananyagokra: oktató DVD-k és osztálytermi oktató szoftverek valamint interaktív tananyagok formájában. Tananyagaink természetesen egyaránt igazodnak a magyar oktatási rendszerhez és a kompetencia alapú oktatási programokhoz.

Az informatika és a digitális technika gyors fejlődése okán nemcsak a tananyagokra, de a taneszközökre és a hozzájuk tartozó hardver környezet megteremtésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Termékkínálatunkban így megtalálhatók többek között az fejlesztőeszközök, játszótéri eszközök, óvodai bútorok, interaktív táblák, laptopok, műszaki kiegészítők. Természetesen itt is a gyártók széles skálájával találkozhatnak vásárlóink.

Bizonyos dolgok elképzelhetetlenek egy jó partner nélkül. Mi nemcsak végrehajtunk, mi együtt gondolkodunk!

Kérdéseivel, kéréseivel forduljon hozzánk bizalommal! Elérhetőségeinket itt találja.

________________________

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat. A honlapunk vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti.

A Digitális Tananyag Kft. (a továbbiakban: Társaság) honlapja (www.digitalistananyag.hu) mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A honlapon megismerhetők a Társaság által forgalmazott termékek és a Társaság által nyújtott szolgáltatások. Amennyiben a honlapon keresztül, vagy az azon, illetve a Társaság Hírlevelében vagy bármely más - a Társaság tulajdonát képező vagy a Társaságtól származó - hivatalos dokumentumon feltüntetett e-mail címet felhasználva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Társaság marketing és tájékoztatási célokra kezelje és feldolgozza. Az adatszolgáltatás önkéntes.
A Társaság mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a Társaság részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A Társaság kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A Társaság a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A Társaság az ügyfelei személyére, adataira, üzleti tevékenységére, továbbá a Társasággal kötött szerződéseire vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.
Kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve - jogszabályban elrendelt adatkezelés esetét kivéve - törlését. 

Az Ön által megadott adatokat a Társaság kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Társaságtól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Adatkezelő: Digitális Tananyag és Taneszjözforgalmazó Zrt.
Az adatkezelés megnevezése: ovodaieszkozok.hu internetes áruház
Nyilvántartási azonosító:
NAIH-54057/2012.

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a Társaság felelősséget nem vállal. A Társaság által forgalmazott termékek megjelölését és árlistáját az aktuális katalógus, valamint a Társaság által nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit a Társaság székhelyén elhelyezett Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények tartalmazzák.
A Társaság nem vállal felelősséget a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a Honlapon található adatoknak a Társaságtól független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Társaság szintén nem vállal felelősséget.

A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logo-k, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, és kifejezetten a honlapokon való megjelenést célozzák. Ennek megfelelően a Társaság előzetes, írásos hozzájárulása szükséges minden, az internetes honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.

ÁRVÁLTOZÁS!

Óvodai bútoraink kínálata és árai folyamatos frissítés alatt vannak, ezért kérjük, hogy megrendelés előtt érdeklődjenek aktuális áraink után!

Árajánlatkéréshez kattintson ide!

 

 

A minimum rendelés összege: Bruttó 20.000.-Ft!